Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Koszyk pusty
Strona główna » Zwroty

Zwroty

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy
Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Produktu w posiadania przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Produktu, inną niż przewoźnik.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zgodnie z pkt.4 umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Drzewka-owocowe.pl, ul. Siedlecka 114, 08-110 Strzała przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
    a) w formie papierowej na adres: ul. Siedlecka 114, 08-110 Strzała
    b) drogą elektroniczną na adres: sklep@drzewka-owocowe.pl
   
Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności

Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres ul. Siedlecka 114, 08-110 Strzała

Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przejdź do strony głównej
alt
Kontrolowana jakość!
Nadzór nad uprawami naszych roślin sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 
Kontrolowana jakość!
Nadzór nad uprawami naszych roślin sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
alt
Zgadzam sięNie zgadzam się